مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۷

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۷ چهاردهمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۱۴ تا ۲۷ نوامبر در بانگکوک، تایلند برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۸۷
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانتایلند
شهربانگکوک
زمان برگزاری۱۴ تا ۲۷ نوامبر
تیم‌ها۱۵
میزبان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان چین (ششمین عنوان)
نایب قهرمان کره جنوبی
مقام سوم ژاپن
مقام چهارم فیلیپین

قرعه‌کشی

گروه A گروه B گروه C گروه D

  فیلیپین
  ایران *
  اردن
  هند

  کره جنوبی
  تایلند
  اندونزی
  ماکائو

  چین
  تایوان
  سنگاپور
  عراق

  مالزی
  ژاپن
  هنگ کنگ
  بحرین

* خارج شد

دور مقدماتی

گروه A

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  فیلیپین ۲ ۲ ۰ ۱۸۴ ۱۷۰ ۱۴+ ۴
  هند ۲ ۱ ۱ ۱۶۸ ۱۵۹ ۹+ ۳
  اردن ۲ ۰ ۲ ۱۶۳ ۱۸۶ ۲۳– ۲
۱۴ نوامبر
۱۷:۳۰
فیلیپین   ۹۷–۹۱   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۵۸, ۵۰–۳۳
۱۷ نوامبر
۱۷:۳۰
اردن   ۷۲–۸۹   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۳۷, ۴۳–۵۲
۱۹ نوامبر
۱۹:۰۰
هند   ۷۹–۸۷   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۸, ۴۰–۴۹

گروه B

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  کره جنوبی ۳ ۳ ۰ ۳۲۳ ۱۴۹ ۱۷۴+ ۶
  تایلند ۳ ۲ ۱ ۲۷۶ ۲۲۲ ۵۴+ ۵
  اندونزی ۳ ۱ ۲ ۱۸۸ ۲۵۶ ۶۸– ۴
  ماکائو ۳ ۰ ۳ ۱۵۸ ۳۱۸ ۱۶۰– ۳
۱۴ نوامبر
۱۶:۰۰
تایلند   ۸۵–۶۸   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۳۵, ۳۷–۳۳
۱۵ نوامبر
۱۶:۰۰
کره جنوبی   ۱۱۴–۴۲   ماکائو
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۶–۱۷, ۵۸–۲۵
۱۶ نوامبر
۱۷:۳۰
اندونزی   ۴۰–۱۲۰   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۷–۵۹, ۲۳–۶۱
۱۷ نوامبر
۱۴:۳۰
ماکائو   ۵۱–۸۰   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۹–۵۰, ۳۲–۳۰
۱۷ نوامبر
۱۹:۰۰
کره جنوبی   ۸۹–۶۷   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۳۷, ۳۸–۳۰
۱۹ نوامبر
۱۶:۰۰
تایلند   ۱۲۴–۶۵   ماکائو
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۴–۲۹, ۶۰–۳۶

گروه C

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۳ ۳ ۰ ۲۸۹ ۲۱۳ ۷۶+ ۶
  تایوان ۳ ۲ ۱ ۲۸۷ ۲۳۹ ۴۸+ ۵
  عراق ۳ ۱ ۲ ۲۵۹ ۲۵۱ ۸+ ۴
  سنگاپور ۳ ۰ ۳ ۱۹۸ ۳۳۰ ۱۳۲– ۳
۱۵ نوامبر
۱۴:۳۰
عراق   ۸۴–۸۶   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۴۲, ۴۲–۴۴
۱۵ نوامبر
۱۹:۰۰
تایوان   ۱۱۴–۷۷   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۶–۳۵, ۵۸–۴۲
۱۶ نوامبر
۱۶:۰۰
چین   ۸۵–۷۳   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۳۹, ۴۸–۳۴
۱۷ نوامبر
۱۶:۰۰
سنگاپور   ۶۵–۹۸   عراق
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۵۱, ۲۸–۴۷
۱۸ نوامبر
۱۶:۰۰
چین   ۱۱۸–۵۶   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۱–۳۰, ۵۷–۲۶
۱۸ نوامبر
۱۷:۳۰
عراق   ۷۷–۱۰۰   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۴۳, ۳۹–۵۷

گروه D

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ژاپن ۳ ۳ ۰ ۲۷۷ ۱۹۱ ۸۶+ ۶
  مالزی ۳ ۲ ۱ ۲۵۵ ۲۰۸ ۴۷+ ۵
  بحرین ۳ ۱ ۲ ۱۹۱ ۲۲۹ ۳۸– ۴
  هنگ کنگ ۳ ۰ ۳ ۲۱۰ ۳۰۵ ۹۵– ۳
۱۴ نوامبر
۱۹:۰۰
مالزی   ۱۱۸–۸۱   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۰–۴۰, ۵۸–۴۱
۱۵ نوامبر
۱۷:۳۰
ژاپن   ۹۴–۶۰   بحرین
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۲–۳۲, ۴۲–۲۸
۱۶ نوامبر
۱۹:۰۰
بحرین   ۷۹–۶۸   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۳۲, ۳۲–۳۶
۱۸ نوامبر
۱۴:۳۰
هنگ کنگ   ۶۱–۱۰۸   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۶–۵۴, ۳۵–۵۴
۱۸ نوامبر
۱۹:۰۰
بحرین   ۵۲–۶۷   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۳۱, ۲۹–۲۱
۱۹ نوامبر
۱۷:۳۰
ژاپن   ۷۵–۷۰   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۵, ۲۹–۳۵

دور یک‌چهارم نهایی

گروه I

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۳ ۳ ۰ ۲۹۵ ۲۳۵ ۶۰+ ۶
  فیلیپین ۳ ۲ ۱ ۲۸۹ ۲۷۷ ۱۲+ ۵
  مالزی ۳ ۱ ۲ ۲۶۱ ۲۵۴ ۷+ ۴
  تایلند ۳ ۰ ۳ ۲۲۳ ۳۰۲ ۷۹– ۳
۲۱ نوامبر
۱۷:۳۰
مالزی   ۹۵–۶۸   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۳۴, ۴۶–۳۴
۲۱ نوامبر
۱۹:۰۰
چین   ۹۷–۹۴   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۴۲, ۴۲–۵۲
۲۲ نوامبر
۱۶:۰۰
فیلیپین   ۹۷–۹۴   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۳–۴۶, ۴۴–۴۸
۲۲ نوامبر
۱۷:۳۰
تایلند   ۶۹–۱۰۹   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۶۳, ۳۷–۴۶
۲۳ نوامبر
۱۴:۳۰
چین   ۸۹–۷۲   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۸, ۴۷–۳۴
۲۳ نوامبر
۱۷:۳۰
فیلیپین   ۹۸–۸۶   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۲–۴۴, ۴۶–۴۲

گروه II

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  کره جنوبی ۳ ۳ ۰ ۲۸۷ ۲۰۵ ۸۲+ ۶
  ژاپن ۳ ۲ ۱ ۲۲۳ ۲۲۱ ۲+ ۵
  تایوان ۳ ۱ ۲ ۲۴۲ ۲۴۶ ۴– ۴
  هند ۳ ۰ ۳ ۲۰۶ ۲۸۶ ۸۰– ۳
۲۱ نوامبر
۱۴:۳۰
کره جنوبی   ۸۵–۵۲   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۳۱, ۴۵–۲۱
۲۱ نوامبر
۱۶:۰۰
هند   ۶۷–۹۲   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۳, ۲۵–۵۹
۲۲ نوامبر
۱۴:۳۰
ژاپن   ۹۰–۶۷   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۲, ۴۸–۳۵
۲۲ نوامبر
۱۹:۰۰
تایوان   ۸۱–۹۸   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۵۱, ۴۲–۴۷
۲۳ نوامبر
۱۶:۰۰
ژاپن   ۸۱–۶۹   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۲۴, ۴۷–۴۵
۲۳ نوامبر
۱۹:۰۰
کره جنوبی   ۱۰۴–۷۲   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۱–۳۲, ۴۳–۴۰

گروه III

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  اردن ۳ ۳ ۰ ۳۲۷ ۲۲۴ ۱۰۳+ ۶
  عراق ۳ ۲ ۱ ۳۵۰ ۲۲۷ ۱۲۳+ ۵
  هنگ کنگ ۳ ۱ ۲ ۲۹۹ ۳۰۲ ۳– ۴
  ماکائو ۳ ۰ ۳ ۲۰۸ ۴۳۱ ۲۲۳– ۳
۲۱ نوامبر
۱۰:۰۰
هنگ کنگ   ۱۳۵–۷۶   ماکائو
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۱–۳۰, ۷۴–۴۶
۲۱ نوامبر
۱۱:۳۰
عراق   ۷۶–۷۹   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۳۸, ۳۸–۴۱
۲۲ نوامبر
۱۰:۰۰
ماکائو   ۶۹–۱۳۶   عراق
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۶۷, ۴۰–۶۹
۲۲ نوامبر
۱۳:۰۰
اردن   ۸۸–۸۵   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۷, ۴۲–۴۸
۲۳ نوامبر
۱۰:۰۰
عراق   ۱۳۸–۷۹   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۷۲–۴۳, ۶۶–۳۶
۲۳ نوامبر
۱۱:۳۰
اردن   ۱۶۰–۶۳   ماکائو
امتیاز بر پایه نیمه: ۷۰–۳۶, ۹۰–۲۷

گروه IV

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات تساوی‌شکنی
  سنگاپور ۲ ۱ ۱ ۱۴۷ ۱۴۵ ۲+ ۳ ۱–۱ / ۱٫۰۱۴
  اندونزی ۲ ۱ ۱ ۱۳۳ ۱۳۳ ۰ ۳ ۱–۱ / ۱٫۰۰۰
  بحرین ۲ ۱ ۱ ۱۳۹ ۱۴۱ ۲– ۳ ۱–۱ / ۰٫۹۸۶
۲۱ نوامبر
۱۳:۰۰
اندونزی   ۶۳–۶۴   بحرین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۳۸, ۳۹–۲۶
۲۲ نوامبر
۱۱:۳۰
بحرین   ۷۵–۷۸   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۴۹, ۴۱–۲۹
۲۳ نوامبر
۱۳:۰۰
اندونزی   ۷۰–۶۹   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۳, ۲۴–۳۶

رده‌بندی سیزدهم تا پانزدهم

  نیمه‌نهایی‌ها مکان سیزدهم
             
۲۴ نوامبر
   هنگ کنگ  
 بدون رقیب  
 
۲۵ نوامبر
       هنگ کنگ ۰
     بحرین ۲
۲۴ نوامبر
   بحرین ۱۰۳
   ماکائو ۴۹  


نیمه‌نهایی‌ها

۲۴ نوامبر
۱۰:۰۰
بحرین   ۱۰۳–۴۹   ماکائو
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۳۴, ۴۸–۱۵

مکان سیزدهم

۲۵ نوامبر
۱۶:۰۰
هنگ کنگ   ۰–۲   بحرین
بازی در نیمهٔ نخست در حالی که با امتیاز ۲۶–۲۰ به سود بحرین در جریان بود، نیمه کاره رها شد؛ پس از خارج شدن هنگ کنگ از دادگاه در اعتراض به روند رسیدگی پروندهٔ بازی در آن، بحرین با حکم دادگاه برنده اعلام شد.

رده‌بندی نهم تا دوازدهم

  نیمه‌نهایی‌ها مکان نهم
۲۴ نوامبر
   اردن  ۱۰۸  
   اندونزی  ۶۵  
 
۲۵ نوامبر
       اردن  ۶۵
     عراق  ۹۲
مکان یازدهم
۲۴ نوامبر ۲۵ نوامبر
   سنگاپور  ۵۹    اندونزی  ۷۳
   عراق  ۱۱۴      سنگاپور  ۷۵

نیمه‌نهایی‌ها

۲۴ نوامبر
۱۱:۳۰
اردن   ۱۰۸–۶۵   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۴–۳۲, ۵۴–۳۳
۲۴ نوامبر
۱۳:۰۰
سنگاپور   ۵۹–۱۱۴   عراق
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۵–۶۰, ۳۴–۵۴

مکان یازدهم

۲۵ نوامبر
۱۷:۳۰
اندونزی   ۷۳–۷۵   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۵۰, ۲۷–۲۵

مکن نهم

۲۵ نوامبر
۱۹:۰۰
اردن   ۶۵–۹۲   عراق
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۹, ۳۳–۵۳

رده‌بندی پنجم تا هشتم

  نیمه‌نهایی‌ها مکان پنجم
۲۴ نوامبر
   مالزی  ۸۴  
   هند  ۸۵  
 
۲۶ نوامبر
       هند  ۵۹
     تایوان  ۷۹
مکان هفتم
۲۴ نوامبر ۲۶ نوامبر
   تایوان  ۸۹    مالزی  ۹۰
   تایلند  ۷۶      تایلند  ۶۸

نیمه‌نهایی‌ها

۲۴ نوامبر
۱۴:۳۰
مالزی   ۸۴–۸۵   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۲–۴۴, ۳۲–۴۱
۲۴ نوامبر
۱۶:۰۰
تایوان   ۸۹–۷۶   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۴۶, ۴۲–۳۰
[[سالن ملی (با نگکوک)|سالن ملی]]، بانگکوک

مکان هفتم

۲۶ نوامبر
۱۷:۳۰
مالزی   ۹۰–۶۸   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۵, ۴۴–۳۳

مکان پنجم

۲۶ نوامبر
۱۹:۰۰
هند   ۵۹–۷۹   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۶–۴۹, ۳۳–۳۰

دور نهایی

  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۲۴ نوامبر
   چین  ۸۵  
   ژاپن  ۶۹  
 
۲۷ نوامبر
       چین (OT)  ۸۶
     کره جنوبی  ۷۹
مکان سوم
۲۴ نوامبر ۲۷ نوامبر
   کره جنوبی  ۱۰۵    ژاپن  ۸۹
   فیلیپین  ۸۸      فیلیپین  ۷۵

نیمه‌نهایی‌ها

۲۴ نوامبر
۱۷:۳۰
چین   ۸۵–۶۹   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۳۶, ۴۴–۳۳
۲۴ نوامبر
۱۹:۰۰
کره جنوبی   ۱۰۵–۸۸   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۳۰, ۵۶–۵۸

مکان سوم

۲۷ نوامبر
۱۶:۴۵
ژاپن   ۸۹–۷۵   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۲, ۴۳–۴۳
امتیاز: Ikeuchi ۱۹ امتیاز: Magsanoc ۱۸

نهایی

۲۷ نوامبر
۱۷:۳۰
چین   ۸۶–۷۹ (OT)   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۶, ۳۴–۴۰ وقت اضافه: ۱۰–۳
امتیاز: Wang L.B. ۲۶ امتیاز: Lee C.H., Hur J. ۳۳

جدول نهایی

راه‌یافته به المپیک تابستانی ۱۹۸۸
رتبه تیم رکورد
    چین ۸–۰
    کره جنوبی ۷–۱
    ژاپن ۶–۲
۴   فیلیپین ۴–۳
۵   تایوان ۵–۳
۶   هند ۲–۵
۷   مالزی ۴–۴
۸   تایلند ۲–۶
۹   عراق ۵–۳
۱۰   اردن ۳–۳
۱۱   سنگاپور ۲–۵
۱۲   اندونزی ۲–۴
۱۳   بحرین ۴–۳
۱۴   هنگ کنگ ۱–۶
۱۵   ماکائو ۰–۷

جوایز

 قهرمان آسیا ۱۹۸۷ 
 
چین
ششمین عنوان

منابع

  1. Florian Wanninger (2002), FIBA 1930-2001 Results, FIBA, ISBN 978-3-89701-836-5
  2. Florian Wanninger (2002), FIBA 1930-2001 Results, FIBA, ISBN 978-3-89701-836-5

پیوند به بیرون