مسابقات قهرمانی درساژ جهان

مسابقات قهرمانی درساژ جهان نام مسابقات بین‌المللی درساژ است که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود. برترین سوارکاران و اسبها در این مسابقات به صورت انفرادی و تیمی شرکت می‌کنند. از سال ۱۹۹۰ میلادی مسابقات قهرمانی درساژ جهان به‌طور یکجا در بازی‌های جهانی سوارکاری و همراه با مسابقات قهرمانی دیگر رشته‌های سوارکاری برگزار می‌شود.

نتایج انفرادیویرایش

برندگان مدال انفرادی
سال مکان رویداد طلا نقره برنز
۱۹۶۶   برن انفرادی   یوزف نکرمان با اسب ماریانو   هری بولت با اسب رموس   راینر کلیمکه با اسب دوکس
۱۹۷۰   آخن انفرادی   یلنا پتوشکاوا با اسب پیپل   لیزلوت لینزنهاف با اسب پییاف   ایوان کیزیموف با اسب آیکور
۱۹۷۴   کپنهاگ انفرادی   راینر کلیمکه با اسب محمد   لیزلوت لینزنهاف با اسب پییاف   کریستین اشتوکلبرگر با اسب گرانات
۱۹۷۸   گودوود انفرادی   کریستین اشتوکلبرگر با اسب گرانات   اووه شولتن-بامر با اسب زیلبوریتز   جنی لوریستون-کلارک با اسب داچ کریج
۱۹۸۲   لوزان انفرادی   راینر کلیمکه با اسب آلریک   کریستین اشتوکلبرگر با اسب گرانات   اووه شولتن-بامر با اسب مدرس
۱۹۸۶   سیدر ولی انفرادی   آن گرت ینسن با اسب مرزوگ   کریستین اشتوکلبرگر با اسب گوگوین د لولی   یوهان هینمان ایدیئال
۱۹۹۰   استکهلم انفرادی   نیکول اوفوف با اسب رمبرند   کیرا کیرکلند با اسب ماتادور   مونیکا تیئودورسکو با اسب گامینیدس
۱۹۹۴   لاهه ویژه   ایزابل ورت با اسب جیگولو   نیکول اوفوف با اسب رمبرند   سون روتنبرگر با اسب دوندولو
آزاد   انکی فان گرونسون با اسب بن‌فایر   کلاوس بالکنهول با اسب گلدسترن   کارین ریباین با اسب دونرهرال
۱۹۹۸   رم انفرادی   ایزابل ورت با اسب جیگولو   انکی فان گرونسون با اسب بن‌فایر   اولا زالتزگبر با اسب راستی
۲۰۰۲   خرز ده لا فرونترا انفرادی   نادین کپلمان با اسب فاربنفرو   بئاتریس فرر-سالات با اسب بووله   اولا زالتزگبر با اسب راستی
۲۰۰۶   آخن ویژه   ایزابل ورت با اسب ساچمو   انکی فان گرونسون با اسب سالینرو   آندریاس هلگسترند با اسب متین
آزاد   انکی فان گرونسون با اسب سالینرو   آندریاس هلگسترند با اسب متین   ایزابل ورت با اسب ساچمو
۲۰۱۰   لکسینگتون ویژه   ادوارد گل با اسب توتیلاس   لورا بکتولزهایمر با اسب میسترال هجریس   استفن پیترز با اسب راول
آزاد   ادوارد گل با اسب توتیلاس   لورا بکتولزهایمر با اسب میسترال هجریس   استفن پیترز با اسب راول
۲۰۱۴   نرماندی ویژه   شارلوت دوژاردین با اسب والگرو   هلن لانگهننبرگ با اسب دامون هیل   کریستینا اشپرهه با اسب دسپارادوس
آزاد   شارلوت دوژاردین با اسب والگرو   هلن لانگهننبرگ با اسب دامون هیل   ادلین گورنلیسن با اسب پارزیوال
۲۰۱۸   تریون ویژه   ایزابل ورت با اسب بلا رز   لورا گریوز با اسب وردادز   شارلوت دوژاردین با اسب مانت سنت جان فریستایل
آزاد مسابقات به توفند فلورنس لغو شد.
۲۰۲۲   هرنینگ ویژه   شارلوت فرای با اسب گلموردیل   کاترین دوفور واموس آمیگوس   دینیا فان لیر با اسب هرمز
آزاد   شارلوت فرای با اسب گلموردیل   کاترین دوفور با اسب واموس آمیگوس   دینیا فان لیر با اسب هرمز

نتایج تیمیویرایش

برندگان مدال تیمی
سال مکان طلا نقره برنز
۱۹۶۶   برن   آلمان غربی
راینر کلیمکه
هری بولت
یوزف نکرمان
  سوئیس   اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۷۰   آخن   اتحاد جماهیر شوروی
ایوان کالیتا
ایوان کیزیموف
یلنا پتوشکاوا
  آلمان غربی   آلمان شرقی
۱۹۷۴   کپنهاگ   آلمان غربی
راینر کلیمکه
لیزلوت لینزنهاف
کارین اشلوتر
  اتحاد جماهیر شوروی   سوئیس
۱۹۷۸   گودوود   آلمان غربی
اووه شولتن-بامر
هری بولت
گابریلا گریلو
  سوئیس   اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۸۲   لوزان   آلمان غربی
اووه شولتن-بامر
گابریلا گریلو
راینر کلیمکه
  سوئیس
کریستین اشتوکلبرگر
دوریس رمزیر
کلر کخ
  دانمارک
آن گرت ینسن
تووه یورک-یورکستون
فین ساکسو-لارسن
۱۹۸۶   سیدر ولی   آلمان غربی
راینر کلیمکه
هربرت کروگ
جینا کاپلمان
یوهان هینمان
  هلند
آنماری سندرز-کیسر
برت روتن
تینکه بارتلس
هلن اوبر
  سوئیس
کریستین اشتوکلبرگر
اولریش لمان
دوریس رمزیر
دانیل رمزیر
۱۹۹۰   استکهلم   آلمان
نیکول اوفوف
مونیکا تیئودورسکو
سون روتنبرگر
ان-کاترین لینزنهاف
  اتحاد جماهیر شوروی
اولگا کلیمکا
والری تیشکاف
نینا منکوا
یوری کافشوف
  سوئیس
ساموئل شاتزمن
کریستین اشتوکلبرگر
سیلویا اکل
دانیل رمزیر
۱۹۹۴   لاهه   آلمان
ایزابل ورت
کلاوس بالکنهول
کارین ریباین
نیکول اوفوف
  هلند
سون روتنبرگر
انکی فان گرونسون
الن بونچیه
  ایالات متحده آمریکا
رابرت دوور
گری راکول
کارول لاوول
کتلین رین
۱۹۹۸   رم   آلمان
اولا زالتزگبر
نادین کپلمان
کارین ریباین
ایزابل ورت
  هلند
گونلین روتنبرگر
الن بونچیه
کبی فان بالن
انکی فان گرونسون
  سوئد
آنت سولمل
اولا هوکانسون
لوئیس ناتهورست
یان برینک
۲۰۰۲   خرز ده لا فرونترا   آلمان
نادین کپلمان
اولا زالتزگبر
کلاوس هوزنبت
ان-کاترین لینزنهاف
  ایالات متحده آمریکا
دبی مک‌دونالد
لیسا ویلکاکس
سوزان بلینکس
گونتر سئیدل
  اسپانیا
بئاتریس فرر-سالات
رافائل سوتو
خوان آنتونیو خیمنز
ایگناسیو رامبلا
۲۰۰۶   آخن   آلمان
نادین کپلمان
ایزابل ورت
هایکه کمه
هوبرتوس اشمیت
  هلند
ایمکه شلکن-بارتلس
لورنس فان لییرن
ادوارد گل
انکی فان گرونسون
  ایالات متحده آمریکا
استفن پیترز
دبی مک‌دونالد
لزلی مورس
گونتر سئیدل
۲۰۱۰   لکسینگتون   هلند
ادوارد گل
ایمکه شلکن-بارتلس
هانس پیتر میندرهاود
ادلین گورنلیسن
  بریتانیا
لورا بکتولزهایمر
کارل هستر
فییونا بیگوود
ماریا ایلبرگ
  آلمان
ایزابل ورت
کریستوف کوشل
ماتیاس الکساندر رات
آنابل بالکنهول
۲۰۱۴   نرماندی   آلمان
ایزابل ورت
هلن لانگهننبرگ
کریستینا اشپرهه
فابین لوتکمایر
  بریتانیا
شارلوت دوژاردین
کارل هستر
مایکل ایلبرگ
گرت هیوز
  هلند
ادلین گورنلیسن
هانس پیتر میندرهاود
دیدرک فان شلفهات
ادوارد گل
۲۰۱۸   تریون   آلمان
جسیکا فان بردو-ورند
دوروتی اشنایدر
زونکه روتنبرگر
ایزابل ورت
  ایالات متحده آمریکا
استفن پیترز
آدریان لایل
کیسی پری-گلس
لارا گریوز
  بریتانیای کبیر
اسپنسر ویلتون
امیل فوری
کارل هستر
شارلوت دوژاردین