مسابقات قهرمانی والیبال مردان اروپا ۲۰۱۱

والیبال قهرمانی مردان اروپا ۲۰۱۱ بیست و هفتمین دوره از این سری مسابقات بود که از ۱۰ تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی با حضور ۱۶ تیم به میزبانی اتریش و چک برگزار شد و سر انجام صربستان قهرمان این سری از مسابقات شد.

والیبال قهرمانی مردان اروپا ۲۰۱۱
کشور میزبان  اتریش
 جمهوری چک
تاریخ‌ برگزاری ۱۰–۱۸ سپتامبر
تعداد تیم‌ها ۱۶
تعداد ورزشگاه‌ها ۴ (در ۴ شهر میزبان)
قهرمان‌  صربستان (دومین عنوان)
MVP صربستان ایوان میلیکوویچ
وبگاه رسمی CEV
پیشین پسین

انتخاب میزبانویرایش

کاندیداهای میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۱۱

انتخابیویرایش

گروه‌بندیویرایش

گروه A گروه B گروه C گروه D
  اتریش (میزبان)   جمهوری چک (میزبان)   ایتالیا   لهستان
  صربستان   روسیه   فرانسه   بلغارستان
  اسلوونی   پرتغال   فنلاند   اسلواکی
  ترکیه   استونی   بلژیک   آلمان

ورزشگاه‌هاویرایش

گروه A و دور نهایی گروه B و پلی آف و یک چهارم نهایی گروه C گروه D
  وینا، اتریش   کارلووی واری، جمهوری چک   اینسبروک، اتریش   پراگ، جمهوری چک
وینر اشتاتهاله D کی وی آرنا المپیا هاله اینسبروک O2 آرنا
ظرفیت: ۱۶٬۱۵۲ ظرفیت: ۶٬۰۰۰ ظرفیت: ۱۰٬۰۰۰ ظرفیت: ۱۶٬۸۰۵
       

نتایجویرایش

واجد شرایط برای حضور در مرحله یک چهارم نهایی
واجد شرایط برای حضور در مرحله پلی آف

گروه Aویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   صربستان ۹ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۸ ۱۸۵ ۱٫۳۴۱
۲   اسلوونی ۵ ۲ ۱ ۷ ۵ ۱٫۴۰۰ ۲۵۵ ۲۶۲ ۰٫۹۷۳
۳   ترکیه ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۳۲ ۲۳۸ ۰٫۹۷۵
۴   اتریش ۰ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۷۵ ۲۲۵ ۰٫۷۷۸
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۰ Sep ۱۵:۳۰ اسلوونی   ۳–۰   اتریش ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰     ۷۵–۶۱ Report
۱۰ Sep ۲۰:۰۰ صربستان   ۳–۰   ترکیه ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۰     ۷۵–۵۴ Report
۱۱ Sep ۱۵:۳۰ اسلوونی   ۱–۳   صربستان ۹–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵   ۸۰–۹۸ Report
۱۱ Sep ۲۰:۱۰ اتریش   ۰–۳   ترکیه ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۰–۲۵     ۶۳–۷۵ Report
۱۲ Sep ۱۵:۳۰ ترکیه   ۲–۳   اسلوونی ۱۸–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۹ ۱۲–۱۵ ۱۰۳–۱۰۰ Report
۱۲ Sep ۲۰:۱۰ اتریش   ۰–۳   صربستان ۱۶–۲۵ ۱۹–۲۵ ۱۶–۲۵     ۵۱–۷۵ Report

گروه Bویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   روسیه ۹ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۸ ۱۷۹ ۱٫۳۸۵
۲   جمهوری چک ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۲۳۲ ۲۲۸ ۱٫۰۱۸
۳   استونی ۳ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۱۸۲ ۲۱۲ ۰٫۸۵۸
۴   پرتغال ۱ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۲۳۶ ۲۷۹ ۰٫۸۴۶
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۰ Sep ۱۵:۰۰ روسیه   ۳–۰   استونی ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۷     ۷۵–۵۳ Report
۱۰ Sep ۱۸:۰۰ پرتغال   ۲–۳   جمهوری چک ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱ ۱۶–۲۵ ۱۳–۱۵ ۹۹–۱۰۶ Report
۱۱ Sep ۱۵:۰۰ پرتغال   ۱–۳   روسیه ۱۵–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۱۳–۲۵   ۷۵–۹۸ Report
۱۱ Sep ۱۸:۰۰ جمهوری چک   ۳–۰   استونی ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۰     ۷۵–۵۴ Report
۱۲ Sep ۱۵:۰۰ استونی   ۳–۰   پرتغال ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۲ Report
۱۲ Sep ۱۸:۰۰ جمهوری چک   ۰–۳   روسیه ۱۹–۲۵ ۱۴–۲۵ ۱۸–۲۵     ۵۱–۷۵ Report

گروه Cویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایتالیا ۷ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۸۰ ۲۶۷ ۱٫۰۴۹
۲   فرانسه ۵ ۲ ۱ ۷ ۶ ۱٫۱۶۷ ۳۲۳ ۳۱۲ ۱٫۰۳۵
۳   فنلاند ۳ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۲۳۸ ۲۴۳ ۰٫۹۷۹
۴   بلژیک ۳ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۲۶۶ ۲۸۵ ۰٫۹۳۳
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۰ Sep ۱۵:۰۰ فرانسه   ۳–۱   فنلاند ۲۵–۱۴ ۱۷–۲۵ ۳۱–۲۹ ۲۸–۲۶   ۱۰۱–۹۴ Report
۱۰ Sep ۱۸:۰۰ بلژیک   ۱–۳   ایتالیا ۲۵–۲۲ ۱۸–۲۵ ۲۷–۲۹ ۱۵–۲۵   ۸۵–۱۰۱ Report
۱۱ Sep ۱۵:۰۰ بلژیک   ۳–۱   فرانسه ۳۱–۲۹ ۳۴–۳۶ ۲۵–۲۰ ۲۶–۲۴   ۱۱۶–۱۰۹ Report
۱۱ Sep ۱۸:۰۰ ایتالیا   ۳–۰   فنلاند ۲۵–۲۳ ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۱     ۷۷–۶۹ Report
۱۲ Sep ۱۶:۰۰ فنلاند   ۳–۰   بلژیک ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۵ Report
۱۲ Sep ۱۹:۰۰ ایتالیا   ۲–۳   فرانسه ۲۸–۲۶ ۲۵–۲۲ ۱۷–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۱–۱۵ ۱۰۲–۱۱۳ Report

گروه Dویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اسلواکی ۸ ۳ ۰ ۹ ۴ ۲٫۲۵۰ ۳۱۳ ۳۰۰ ۱٫۰۴۳
۲   بلغارستان ۷ ۲ ۱ ۸ ۵ ۱٫۶۰۰ ۳۱۰ ۲۹۵ ۱٫۰۵۱
۳   لهستان ۳ ۱ ۲ ۵ ۷ ۰٫۷۱۴ ۲۷۶ ۲۷۸ ۰٫۹۹۳
۴   آلمان ۰ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۲۷۴ ۳۰۰ ۰٫۹۱۳
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۰ Sep ۱۵:۰۰ اسلواکی   ۳–۲   بلغارستان ۲۶–۲۴ ۲۷–۲۵ ۲۴–۲۶ ۱۹–۲۵ ۱۷–۱۵ ۱۱۳–۱۱۵ Report
۱۰ Sep ۱۸:۰۰ آلمان   ۱–۳   لهستان ۱۹–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۲–۲۵   ۸۶–۹۷ Report
۱۱ Sep ۱۵:۰۰ آلمان   ۱–۳   اسلواکی ۲۳–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۷   ۹۸–۱۰۲ Report
۱۱ Sep ۱۸:۰۰ لهستان   ۱–۳   بلغارستان ۲۵–۱۹ ۲۲–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵   ۹۲–۹۴ Report
۱۲ Sep ۱۵:۰۰ بلغارستان   ۳–۱   آلمان ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۷ ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۳   ۱۰۱–۹۰ Report
۱۲ Sep ۱۸:۰۰ لهستان   ۱–۳   اسلواکی ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۳–۲۵   ۸۷–۹۸ Report

دور نهاییویرایش

پلی آفویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۴ Sep ۱۵:۰۰ KVA بلغارستان   ۳–۰   استونی ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۵ Report
۱۴ Sep ۱۵:۳۰ WSD فرانسه   ۳–۱   ترکیه ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳ ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۱   ۹۴–۸۸ Report
۱۴ Sep ۱۸:۰۰ KVA جمهوری چک   ۱–۳   لهستان ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۹–۳۱ ۱۸–۲۵   ۹۵–۱۰۳ Report
۱۴ Sep ۲۰:۱۰ WSD اسلوونی   ۲–۳   فنلاند ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۸ ۱۲–۱۵ ۱۰۳–۱۰۴ Report

یک چهارم نهاییویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۵ Sep ۱۵:۰۰ KVA اسلواکی   ۰–۳   لهستان ۲۳–۲۵ ۱۷–۲۵ ۱۹–۲۵     ۵۹–۷۵ Report
۱۵ Sep ۱۶:۰۰ WSD ایتالیا   ۳–۱   فنلاند ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۰ ۲۹–۳۱ ۲۵–۲۱   ۱۰۴–۹۰ Report
۱۵ Sep ۱۸:۰۰ KVA روسیه   ۳–۱   بلغارستان ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۹   ۹۷–۸۱ Report
۱۵ Sep ۱۹:۰۰ WSD صربستان   ۳–۱   فرانسه ۳۲–۳۰ ۲۵–۲۰ ۲۳–۲۵ ۲۶–۲۴   ۱۰۶–۹۹ Report

نیمه نهاییویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۷ Sep ۱۵:۰۰ WSD ایتالیا   ۳–۰   لهستان ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰     ۷۵–۶۳ Report
۱۷ Sep ۱۸:۰۰ WSD صربستان   ۳–۲   روسیه ۲۵–۲۳ ۱۷–۲۵ ۲۲–۲۵ ۳۳–۳۱ ۱۵–۱۳ ۱۱۲–۱۱۷ Report

دیدار رده‌بندیویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۸ Sep ۱۵:۰۰ WSD لهستان   ۳–۱   روسیه ۲۵–۲۳ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۹   ۹۳–۸۸ Report

دیدار نهاییویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۸ Sep ۱۸:۰۰ WSD ایتالیا   ۱–۳   صربستان ۲۵–۱۷ ۲۰–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۴–۲۶   ۹۲–۹۳ Report

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

منابعویرایش