مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۲۰۱۲

مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۲۰۱۲ از ۱۴ تا ۲۷ می ۲۰۱۲ در دو شهر دبرتسن، مجارستان و آیندهوون، هلند برگزار شده است.

مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۲۰۱۲
شهر میزبانمجارستان دبرتسن
هلند آیندهوون
تاریخ۱۴–۲۷ مه ۲۰۱۲

جدول مدال‌ها ویرایش

      میزبان

 رتبه  کشور طلا نقره برنز مجموع
۱   مجارستان ۹ ۱۰ ۷ ۲۶
۲   آلمان ۹ ۹ ۶ ۲۴
۳   ایتالیا ۷ ۱۰ ۶ ۲۳
۴   فرانسه ۶ ۴ ۴ ۱۴
۵   اسپانیا ۵ ۳ ۳ ۱۱
۶   سوئد ۴ ۴ ۲ ۱۰
۷   روسیه ۳ ۴ ۵ ۱۲
۸   اوکراین ۲ ۶ ۷ ۱۵
۹   بریتانیای کبیر ۲ ۲ ۰ ۴
۱۰   نروژ ۲ ۰ ۱ ۳
۱۱   یونان ۱ ۰ ۵ ۶
۱۲   اسرائیل ۱ ۰ ۴ ۵
۱۳   جمهوری چک ۱ ۰ ۲ ۳
۱۴   اسلوونی ۱ ۰ ۱ ۲
۱۵   لهستان ۱ ۰ ۰ ۱
  صربستان ۱ ۰ ۰ ۱
۱۷   کرواسی ۰ ۱ ۰ ۱
  استونی ۰ ۱ ۰ ۱
  جمهوری ایرلند ۰ ۱ ۰ ۱
  هلند ۰ ۱ ۰ ۱
۲۱   اتریش ۰ ۰ ۱ ۱
  بلاروس ۰ ۰ ۱ ۱
  رومانی ۰ ۰ ۱ ۱
مجموع ۵۵ ۵۶ ۵۶ ۱۶۷

منابع ویرایش