مسیحیت ارتدکس

مسیحیت ارتدکس لفظی جمع گرایانه برای کلیسای ارتدوکس شرقی و ارتدوکسی مشرقی است. این دو شاخه از مسیحیت از لفظ ارتدکسی "orthdoxy" که در یونانی به معنای باور صحیح است، برای ابراز باورشان به داشتن ارتباطی ناگسسته با آیین، آموزه، و رسوم کلیسای مسیحی باستانی استفاده می‌کنند. این دو گروه بر سر اختلافاتشان در خصوص ذات مسیح از قرن پنجم دو دسته‌اند. پیروانشان خود را تنها مسیحی ارتدکس می‌دانند.

شمایل"Theotokos of Vladimir" (12th قرن)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Rose, Seraphim, hieromonk. Orthodoxy and the Religion of the Future. Rev. ed. Platina, Calif. : Saint Herman of Alaska Brotherhood, 1979, t.p. 1990. x, 242 p. ISBN 0-938635-23-9