باز کردن منو اصلی

تابع مشتق‌پذیر

(تغییرمسیر از مشتق پذیری)
یک تابع مشتق‌پذیر

در حساب دیفرانسیل و انتگرال (شاخه‌ای از ریاضیات) تابع مشتق‌پذیر تابعی مشتق آن در هر نقطه از دامنه‌اش وجود دارد. نمودار تابع مشتق‌پذیر می‌بایست خط مماسی غیر عمودی در هر نقطه‌ای از دامنه‌اش داشته‌باشد. در نتیجه یک تابع مشتق‌پذیر می‌بایست نسبتاً نرم باشد و نمی‌تواند شامل هیچ نقطهٔ شکست، خم، نوک یا هر نقطه‌ای با مماس عمودی باشد.[۱]

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Differentiable function," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Differentiable_function&oldid=540407140 (accessed June 1, 2013).

جستارهای وابستهویرایش