معیارالاشعار

معیارالاشعار کتابی است نوشتهٔ خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم هجری قمری که به شعر، هدف آن، علم عروض و قافیهٔ شعر وزن شعر فارسی و عربی می‌پردازد. نویسنده در آن نظریات دقیق و عالمانه‌ای ارائه کرده‌است.

منابعویرایش

  • نقد ادبی، نوشتهٔ حمیدرضا شایگان‌فر، تهران: انتشارات دستان