ملی‌گرایی افراطی

ملی‌گرایی افراطی انگلیسی: Ultranationalism یا وطن‌پرستی افراطی نوعی ملی‌گرایی است که منافع کشور یا مردم خود را بالاتر از هر چیز دیگری در نظر دارد یا به سادگی ارادت شدیدی به ملت خود دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش