درگیری کشمیر

(تغییرمسیر از مناقشه کشمیر)

درگیری کشمیر یک مناقشه بر سر اقلیم است که از بعد از چندپارگی هند در سال ۱۹۴۷، عمدتاً بین پاکستان و هند وجود دارد. چین نیز در این اختلاف درگیری کوچکی داشته است.[۱] تاکنون بر سر این موضوع سه جنگ بین هند و پاکستان رخ داده است. این جنگ‌ها شامل جنگ هند و پاکستان ۱۹۴۷، جنگ کارگل و نبرد سیاچن[۲] است. قضیه کشمیر دارای ابعاد پیچیدگی و زوایای متعددی است. مهم‌ترین ابعاد مشکل کشمیر را می‌توان حداقل در سه عامل یا سه بعد مهم بررسی کرد. نخست عامل جغرافیایی و ژئواستراتژیکی است دومین عامل بعد حقوقی مسئله کشمیر است و سومین عامل، بعد دینی و قومی کشمیر است. از نظر جغرافیایی، کشمیر در درجه نخست محل تلاقی منافع سه کشور چین، هند و پاکستان است. ولی سایر بازیگران منطقه ای و بین‌المللی نیز بر حسب زمان و دوره ای در آن تأثیر گذار هستند. .[۳] هند ادعای مالکیت کل ایالت جامو و کشمیر را دارد و تا سال ۲۰۱۰، ۴۳ درصد آن منطقه را اداره می‌کرده است. هند مناطق جامو، لداخ، دره کشمیر و یخچال سیاچن را در کنترل خود دارد. پاکستان با این ادعای هند مخالف است. پاکستان کنترل ۳۷ درصد کشمیر شامل بلتستان و کشمیر آزاد را در اختیار دارد.[۴][۵] در حال حاضر چین منطقه دمچک، دره شاکسگام و اقصای چین را به اشغال خود درآورده است. از زمانی که چین این مناطق را در جنگ هند و چین گرفت، هند بر سر ادعای چین نسبت به این مناطق مخالفت می‌کند.[۶]

جامو و کشمیر

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. "Q&A: Kashmir dispute". BBC News. Retrieved 10 April 2015.
  2. http://www.farsnews.ir/newstext.php?nn=13940621000099
  3. "عوامل و بازیگران دخیل در افزایش بحران در کشمیر". jaraian تحلیلی. Retrieved 10 April 2015.
  4. Choudhury, Salah Uddin Shoaib (8 October 2010). "Pakistani rogue policy on Kashmir". Sri Lanka Guardian. Retrieved 29 May 2013.
  5. Durrani, Atiq (4 February 2013). "PAK-INDIA Dialogue: Single-Point-Agenda: KASHMIR". PKKH. Archived from the original on 3 October 2013. Retrieved 18 August 2013.
  6. "Controversies surrounding Republic Day celebrations in South Tibet solved". Retrieved 27 January 2016.