باز کردن منو اصلی
Viviani curve.png

در ریاضیات، به خصوص هندسه منحنی ویویانی یا پنجره ویویانی به یک منحنی فضایی گفته می‌شود که توسط چهار پنجره بر روی یک گنبد نیم کره‌ای تشکیل می‌شود به طوری که گنبد قابل اندازه گیری باشد.