منشی‌الممالک یکی از القاب دیوانی در دربارهای ایلخانی تا قاجار بود. منشی‌الممالک رئیس دیوان انشاء و مسئول نگارش نامه‌ها و فرمان‌های شاه به شمار می‌آمد و چندنفر کاتب و نویسنده زیر نظر او کار می‌کردند.[۱] به نوشته جهانگیر قائم‌مقامی، این شغل پس از آنکه ناصرالدین شاه به سلطنت رسید، برچیده شد و به جای آن منصبی به نام «کاتب اسرار مکتومه و منشی رسائل خاصه» ایجاد گردید که به میرزا سعید خان مؤتمن‌الملک انصاری محول شد.[۱]

فهرست منشی‌الممالک‌هاویرایش

جلایریانویرایش

  • مولانا سعدالدین شیخی[۱]

افشاریانویرایش

قاجاریانویرایش

پانویسویرایش