باز کردن منو اصلی

منویکیوس در اسطوره‌های یونان (Μενοικεύς) و همچنین به انگلیسی (Menoeceus) نام پدر کرئون (پادشاه تب) و یوکاسته (همسر اودیپ )است. سوفوکلس و آشیلوس هر دو در نمایشنامه هایشان از او نام برده‌اند.