مواد اتحادیه همیشگی کنفدراسیون

نخستین طرحی که دولت ملی ایالات متحده داشت قانون اساسی نبود، بلکه طرحی بود به نام مواد اتحادیه همیشگی کنفدراسیون. این نام در میان مردم به سرعت کوچک و ساده و تبدیل به «مواد اتحادیه» شد. به زودی روشن شد، فدراسیون (یعنی اتحادیه معتدلی از ایالت‌های به هم پیوسته‌ای که فقط قدرت را برای خود نگه می‌دارد)، نمونهٔ غلطی از دولت برای سیزده ایالتی است که سرانجام ایالات متحده آمریکا را ساختند. این سیستم به خوبی کار نکرد و عمر کوتاهی یافت. مواد کنفدراسیون در سال ۱۷۷۷ عرضه شدند و آخرین ایالت آن را تا سال ۱۷۸۱ نپذیرفت. این قانون از میدان به دررفت هنگامی که قانون اساسی در سال ۱۷۸۹ پذیرفته شد.[۱]

منابعویرایش

  1. The Constitution of the United States of America.