موتیف

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

موتیف یکی از اصطلاحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است. بحث از موتیف در نقد و تحلیل جنبه‌های ساختاری و محتوایی آثار ادبی فواید و کارایی‌های بسیاری دارد. از این رو، آگاهی از جنبه‌های معنایی و تعریف‌های موتیف برای پرداختن به آثار و تحلیل آن‌ها ضروری است.

موتیف می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

هنرویرایش

زیست‌شیمیویرایش

استفاده‌های دیگرویرایش

  • موتیف (نرم‌افزار)