نقش‌مایه گیاهی در تاج‌محل

نقش‌مایه یا موتیف (انگلیسی: Motif‎) عنصری است که به صورت الگو یا تصویر در بافت یک اثر هنری به کار رفته و گاه تکرار می‌شود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش