موثق‌الدوله

موثق‌الدوله معروف به مغرور میرزا وزیر دربار احمدشاه قاجار بود. او اندکی پیش از کودتای سوم اسفند در مخالفت با استفاده از قوای نظامی قزاق برای تحکیم پایه‌های سلطنت احمدشاه، از سمت خود استعفا داد. ولی این استعفا پذیرفته نشد. او در آخرین سفر احمدشاه به اروپا، وی را تا کربلا مشایعت نمود.[۱]

منابعویرایش

  1. ملک الشعرابهار (۱۳۵۷ - ۱۳۷۱تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، ص. ۸ تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)