موری موتوکیو

در این نام ژاپنی، «کوبایاکاوا» نام خانوادگی است.

موری موتوکیو (به ژاپنی: 毛利元清 Mōri Motokiyo)، همچنین شناخته شده با نام هویدا موتوکیو (به ژاپنی: 穂井田元清) (۱۵۵۱–۱۵۹۷)، چهارمین پسر موری موتوناری، یک سامورایی در دوره سنگوکو بود.

هویدا موتوکیو

خانوادهویرایش

منابعویرایش