موزیک ایران

مجله موزیک ایران یک ماهنامه تخصصی موسیقی به زبان پارسی بود که از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۴۴ خورشیدی به مدیریت بهمن هیربد در تهران منتشر می‌شد.

تصویر بانو فرح، خواننده، روی یکی از شماره‌های مجله موزیک ایران در سال ۱۳۳۳

موسیقی‌دانان و منتقدانی چون ابوالحسن صبا، روح‌الله خالقی، حسین دهلوی، فرامرز پایور، ساسان سپنتا، علیمحمد رشیدی و ... با این ماهنامه همکاری داشتند.

نقدهای بعضاً کوبنده در مجله موزیک ایران مایه رنجش فراوان برخی از هنرمندان موسیقی در تهران می‌شد؛ از آنجمله درگیری فیزیکی همراه با الفاظ رکیک بین حشمت سنجری، رهبر وقت ارکستر سمفونیک تهران و بهمن هیربد، مدیر مجله، در باغ سفارت رومانی در تهران.

دوازده دوره مجله موزیک ایران به عنوان یکی از منابع پژوهشی مهم در تاریخ معاصر موسیقی ایران مطرح است. دوره‌هایی از این مجله در کتابخانه‌های ملی در ایران موجود است.

کشته شدن بهمن هیربد در سانحه اتوموبیل موجب توقف چاپ این ماهنامه شد.


منابعویرایش

  • عام، ر. «یادآوری: دو دو تا پنج تا!». کتاب ماهور (مجموعه مقالات موسیقی)، جلد یکم، موسسه فرهنگی ماهور، تهران، ۱۳۷۰.
  • آریان پور، امیر اشرف. «داستان پرماجرای ارکستر سمفونیک تهران»، فصلنامه موسیقی ماهور، تهران.