موز بکاری

گونه‌ای از موز (سرده)
موز بکاری
آرایه‌شناسی
حوزه: یوکاریوت
فرمانرو: گیاهان
زیرفرمانرو: رویان‌داران
(طبقه‌بندی‌نشده): آوندداران
شاخه: خوش‌برگان
زیرشاخه: پیدازادان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): تک‌لپه‌ای‌ها
راسته: زنجبیل‌سانان
تیره: میوزیشی
سرده: موز (سرده)
گونه: موز بکاری
نام علمی
Musa beccarii
N.W.Simmonds

موز بکاری (نام علمی:Musa beccarii) نام یک گونه از سرده موز است که متعلق به تیره میوزیشی می باشد.[۱]

منابع