موز وحشی جاوه

گونه‌ای از موز (سرده)
موز وحشی جاوه
آرایه‌شناسی
حوزه: یوکاریوت
فرمانرو: گیاهان
زیرفرمانرو: رویان‌داران
(طبقه‌بندی‌نشده): آوندداران
شاخه: خوش‌برگان
زیرشاخه: پیدازادان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): تک‌لپه‌ای‌ها
راسته: زنجبیل‌سانان
تیره: میوزیشی
سرده: موز (سرده)
گونه: موز وحشی جاوه
نام علمی
Musa salaccensis
Zoll. ex Backer

موز وحشی جاوه (نام علمی:Musa salaccensis) نام یک گونه از سرده موز متعلق به تیره میوزیشی است. [۱] موز وحشی همان موز معمولی است اما با داشتن دانه های سفت درشت و ریز

منابع

  1. لیست گیاهان موز وحشی جاوه تاريخ الولوج 21 نيسان 2017