موز وونی

گونه‌ای از موز (سرده)
موز وونی
آرایه‌شناسی
حوزه: یوکاریوت
فرمانرو: گیاهان
زیرفرمانرو: رویان‌داران
(طبقه‌بندی‌نشده): آوندداران
شاخه: خوش‌برگان
زیرشاخه: پیدازادان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): تک‌لپه‌ای‌ها
راسته: زنجبیل‌سانان
تیره: میوزیشی
سرده: موز
گونه: موز وونی
نام علمی
Musa voonii
Häkkinen

موز وونی (نام علمی:Musa voonii) نام یک گونه از سرده الموز است که متعلق به تیره میوزیشی. [۱]

منابع