باز کردن منو اصلی

موشن کپچر یا ظبط حرکات یک نحوه ساخت ویدیو هستند به زبان ساده موشن کپچر یک لباسی دارد به کسی ان لباس را می پوشد بازیگر موشن کپچر می گویند در ارنج مچ دست و پا زانو یک حسگر وجود دارد که حالت های تغیری بدن را مشخص می کنند بر خلاف حسگر ها یک اسکنر روی صورت می افتد که حالت های تغیری چهره را مشخص می کند بعد انها را در کامپیوتر تغییر می دهند به شخصیت های انیمیشنی موشن کپچر را در هر جایی نمی توان ساخت موشن کپچر یک اتقاق با خالی با پرده های آبی یا سبز لازم دارد با بعضی از کینکت های می توان موشن کپچر ساخت فیلم های زیر با همین روش ساخته شدن

کتاب جنگل

اتومبیل دزدی بزرگ

آواتار