موش کورهای جهان قدیم

(تغییرمسیر از موش کورهای بر قدیم)

موش کورهای جهان قدیم (نام علمی: Talpinae) نام یک زیرخانواده از تیره کورموش‌ها است.

موش کورهای جهان قدیم
موش کورهای جهان قدیم، Talpinae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دهان‌دومیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پستانداران
راسته: حشره‌خوارسانان
تیره: کورموش‌ها

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش