موش (منطقةالبروج)

موش (子) یکی از ۱۲ حیوانی است که بنا بر تقویم چینی و تقویم مغولی هر ۱۲ سال یک بار در منطقةالبروج چینی و منطقةالبروج مغولی ظاهر می‌شود.

Rat.svg

سال‌ها و پنج عنصرویرایش

افرادی که در فاصلهٔ بین این تاریخ‌ها زاده شده‌اند را می‌توان زادگان سال موش نامید:

  • ۱۵ بهمن ۱۳۰۲ – ۳ بهمن ۱۳۰۳: موش چوب
  • ۳ بهمن ۱۳۱۴ – ۲۱ بهمن ۱۳۱۵: موش آتش
  • ۲۰ بهمن ۱۳۲۶ – ۸ بهمن ۱۳۲۷: موش خاک
  • ۷ بهمن ۱۳۳۸ – ۲۵ بهمن ۱۳۳۹: موش فلز
  • ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ – ۱۳ بهمن ۱۳۵۱: موش آب
  • ۱۳ بهمن ۱۳۶۲ – ۳۰ بهمن ۱۳۶۳: موش چوب
  • ۳۰ بهمن ۱۳۷۴ – ۱۸ بهمن ۱۳۷۵: موش آتش
  • ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ – ۶ بهمن ۱۳۸۷: موش خاک
  • ۵ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۹: موش فلز
  • ۲۲ بهمن ۱۴۱۰ – ۱۱ بهمن ۱۴۱۱: موش آب

موش منطقةالبروج چینیویرایش

علامت سازگار با ناسازگار با
موش میمون، موش، اژدها، مار، خرگوش، ورزا، سگ، خوک و ببر خروس، اسب و گوسفند

منابعویرایش