مویدالدین مظفر

مویدالدین مظفر از اشخاصی بود که ریاست قلعهٔ گردکوه را به دست آرود و به این خاطر که توسط عبدالملک بن عطاش به مذهب اسماعیلی رو آورده بود؛ قلعه را به آن‌ها تسلیم کرد. در جنگی که در سال ۴۹۹ هجری / ۱۱۰۰ میلادی بین برکیاق و حامی رئیس مویدالدین مظفر رخ داد، وی کشته‌شد.[۱][۲][۳][۴]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • دفتری، فرهاد (۱۳۹۲). «حسن صباح». دانشنامه ایران. ۲۰. تهران: بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
  • خلعتبری، الله‌یار (۱۳۸۵). «رویارویی سیاسی _ نظامی حسن صباح با سلجوقیان». پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه بهشتی. تهران.
  • Daftary, Farhad (2003). "ḤASAN ṢABBĀḤ". Encyclopaedia Iranica. ۴.
  • Daftary, Farhad (2016). "Ḥasan-i Ṣabbāḥ". Encyclopaedia of Islam.