مو اژدها یک ستاره است که در صورت فلکی اژدها قرار دارد.

مو اژدها
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی اژدها (صورت فلکی)
بعد ۱۷h ۰۵m ۱۹٫۷s
میل ‏ ۱۳″ ۲۸′ ‎+۵۴°
قدر ظاهری (ع) ۵٫۸ / ۵٫۶۱
مشخصات
نوع طیف F7V
شاخص رنگ U−B ۰٫۰۵
شاخص رنگ B−V ۰٫۴۸
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۴٫۵ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۶۸٫۴ mas/yr
میل: ۸۸٫۷ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۳۷٫۰۸ mas
قدر مطلق (MV)?
نام‌گذاری‌های دیگر
Alrakis, 21 Draconis (21 Dra), HR 6370, BD +54°۱۸۵۷, HD 154906, SAO 30239, HIP 83608.
درخشان و پر نور متمایز از دیگر ستارگان

منابع ویرایش