مو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

مو یا موی جزئی روینده از روپوست در پستانداران است.

مو همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: