مکانیک (رسته)

رسته مکانیک از جمله رسته‌های لجیستیکی نیروی زمینی می‌باشد که پرسنل پایور (کارمندان، افسران، درجه داران) رسته مکانیک در تعمیرگاه‌های مکانیکی گردان‌ها سازماندهی شده و همچنین اسلحه‌دارهای یگان‌ها نیز درجه‌داران رسته مکانیک می‌باشند. کارکنان رسته مکانیک در قالب گروهان‌های ارکان گردان‌ها و گروهان‌های تعمیر و نگهداری گردان‌های پشتیبانی سازماندهی می‌شوند. این رسته در نیروی هوایی نیز به عنوان رسته ی تعمیر و نگهداری هواپیما یا هوافضا شناخته می شود

رسته مکانیک ارتش جمهوری اسلامی ایران