باز کردن منو اصلی

مکتوم بن بطی آل مکتوم (به عربی: مكتوم بن بطي آل مكتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۸۳۳ امیر دبی شد و در سال ۱۸۵۲ درگذشت.

مکتوم بن بطی آل مکتوم
اولین امیر دبی
دوراناز ۱۸۳۳ تا ۱۸۵۲
درگذشت۱۸۵۲
پیش ازسعید بن بطی آل مکتوم

منابعویرایش