سعید بن بطی آل مکتوم

سعید بن بطی آل مکتوم (به عربی: سعيد بن بطي آل مكتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۸۵۲ امیر دبی شد و در سال ۱۸۵۹ درگذشت.

سعید بن بطی آل مکتوم
دومین امیر دبی
سلطنتاز ۱۸۵۲ تا ۱۸۵۹
پیشینمکتوم بن بطی آل مکتوم
جانشینحشر بن مکتوم آل مکتوم
درگذشته۱۸۵۹

منابعویرایش