باز کردن منو اصلی

سعید بن بطی آل مکتوم (به عربی: سعيد بن بطي آل مكتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۸۵۲ امیر دبی شد و در سال ۱۸۵۹ درگذشت.

سعید بن بطی آل مکتوم
دومین امیر دبی
دوران از ۱۸۵۲ تا ۱۸۵۹
درگذشت ۱۸۵۹
پیش از حشر بن مکتوم آل مکتوم
پس از مکتوم بن بطی آل مکتوم

منابعویرایش