میدان سلطان احمد

میدان سلطان احمد (ترکی استانبولی: Sultanahmet Meydanı‎) یا هیپودروم قسطنطنیه (یونانی: Ἱππόδρομος τῆς Κωνσταντινουπόλεως) یک میدان در شهر استانبول در ترکیه است.

هیپودروم قسطنطنیه در سال ۲۰۰۵.
موقعیت هیپودروم در شهر قسطنطنیه.
رژهٔ صنوف در برابر سلطان عثمانی در هیپودروم

پیشینه ویرایش

هیپودروم قسطنطنیه یک میدان روباز بود که مرکز ورزش و فعالیت‌های اجتماعی شهر قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم شرقی به‌شمار می‌رفت. امروزه این هیپودروم بخشی از میدان سلطان احمد شهر استانبول در ترکیه است و تنها بخش‌هایی از سازهٔ اولیه باقی مانده‌است.

نام هیپودروم از کلمات یونانی هیپوس (ἵππος، اسب) و دروموس (δρόμος، میدان) مشتق شده‌است. به همین دلیل گاهی در ترکی به آن آت‌میدانی (میدان اسب) گفته می‌شود. مسابقات اسب‌دوانی و ارابه‌رانی در عصر هلنیستی، دوران روم باستان، و بیزانتین مسابقات اسب‌دوانی و ارابه‌رانی تفریح محبوب یونانی‌ها بودند و هیپودروم‌ها از ویژگی‌های مشترک شهرهای یونانی به‌شمار می‌رفتند.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش