باز کردن منو اصلی
برش مقطعی از چند شکل محتمل میسل‌ها

ریزلقمه یا میسل یا میتسلن (به انگلیسی: Micelle) گروهی از مواد فعال سطحی متراکم هستند که در یک کلویید مایع پراکنده‌اند. در یک محلول آبی، یک ریزلقمهٔ معمول، مناطق متراکم با سرِ آب‌دوست، دارای تماس با محیط حلال را شکل می‌دهد، و با مناطق تک‌دُمِ آب‌گریز در مرکز ریزلقمه فاصله می‌اندازد. علت این پدیده رفتار فازی دولایهٔ لیپید در تک‌دم لیپیدها است. میسل‌ها اشکال مختلفی دارند مثل کره واستوانه وصفحه‌ای. این که یک میسل چرا کروی ویاچرا استوانه‌ای است و... بستگی به شرایط محیط و نوع ماده فعال سطحی بستگی دارد.

تاریخچهویرایش

در سال ۱۹۱۳، در دانشگاه بریستول، جیمز ویلیام مک‌برین، فرضیه‌ی وجود یون کلوییدی را برای تشریح هدایتِ الکترولیتی سدیم پالمیتات مطرح نمود. این فرضیه به شکل‌دادن خوشه‌هایی انجامید که امروزه ریزلقمه نامیده می‌شوند.

منابعویرایش