باز کردن منو اصلی

تکپار، یا مونومر [۱] ، موادی هستند تشکیل شده از مولکولهای واحد؛ که از پیوستن آنها بسپار یا پلیمر[۲] به وجود می‌آید. ایزوپرن [۳] CH2=C(CH3)CH=CH2، پروپیلن [۴] CH3CH=CH2، کلرید وینیل(وینیل کلرید)[۵] CH2=CHCl چند نمونه از تکپارهایی هستند که در علوم و صنایع پلیمری کاربرد دارند. در علوم زیستی نیز تک‌پارهای طبیعی با پیوند به یکدیگر مولکولهای بزرگتر را می‌سازند مثلا گلوکز تک‌پار نشاسته،گلیکوژن و سلولز است یا اسیدآمینه تک‌پار پروتئین است.

پانویسویرایش

  1. Monomer
  2. Polymer
  3. Isoprene
  4. Propylene یا Propene
  5. vinyl chloride یا chloroethene یا VCM

منابعویرایش

  • کتاب پلاستیکهای گرمانرم
  • فرهنگ صنعت لاستیک،شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک،1372