میمونه

یکی از همسران پیامبر اسلام

میمونه دختر حارث الهلالیه، یکی از همسران محمد پسر عبدالله بود.

ضريح السيدة ميمونة بنت الحارث عليها السلام.JPG

نام کامل وی: میمونه بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن الهرم بن روبیه بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعه. مادرش: هند بنت عوف بن زهیر بن الحارث بن حماطه بن حمیر. نامش بُّره بود، محمد نامش را میمونه گذاشت.

میمونه در زمان ازدواج با محمد ۳۶ سال سن داشت. میمونه خواهر ناتنی زینب بنت خزیمه الهلالیه (که پس از مرگ او محمد با میمونه ازدواج کرد) یکی دیگر از زنان محمد بود. میمونه ۳ سال با محمد زندگی کرد و ۴۴ سال پس از محمد در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

منابعویرایش

  • تاریخ طبری جلد. ۸ برگ ۱۳۶
  • صحیح مسلم جلد. ۱:۱۶۷۱۱۶۷۴۱۶۷۵ برگ ۳۶۸–۳۶۹ جلد. ۲:۱۶۷۲ برگ ۳۶۹.
  • زوجات النبی نوشته: امیر مهنا الخیامی.
  • هذا الحبیب یا محب نوشته: ابوبکر جابر الجزایری.
  • السیرة النبویه نوشته: ابوالحسن علی الحسینی الندوی.