در زیست‌شناسی نام عمومی یا عامیانه یا نام مرسوم یا محاوره‌ای یک جاندار یا آرایه، نامی است که مردم در زبان روزمره به کار می‌برند و با نام علمی آن جاندار که دو واژه‌ای و به زبان لاتینی است، فرق دارد.

نام‌های مرسوم نادقیق هستند. نام عمومی ممکن است چند گونه را لحاظ نکند، مانند زرافه گردن‌کوتاه، کهن‌دار، گورکن عسل‌خوار.


جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش


منابعویرایش