ناهنجاری گرانشی

ناهنجاری گرانشی (انگلیسی: Gravity anomaly) در زمین‌سنجی و ژئوفیزیک، به بیشتر یا کمتر بودن مقدار شتاب گرانش اطلاق می‌گردد، که به ترتیب ناهنجاری گرانشی مثبت و ناهنجاری گرانشی منفی نامیده می‌شوند. ناهنجاری گرانشی بر پایه فرضیه‌های ایری و پرات شکل گرفته است. این فرضیه‌ها از حالت تعادلی تحت عنوان هم‌ایستایی نام می‌برند. هم‌ایستایی بمعنای آن است، که عوارض سطحی کره زمین بر روی قسمت‌های زیرین خود در حال تعادل می‌باشند.

ناهنجاری بوگر در نیوجرسی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش