نبرد اول اینونو

نبرد اول اینونو(به ترکی استانبولی: Birinci İnönü Muharebesi)، اولین نبرد در جنگ ترک‌ها و یونانی‌ها و بخشی از جنگ استقلال ترکیه بود. این نبرد بین ۹ تا ۱۱ ژانویه ۱۹۲۱ در نزدیکی اسکی شهر در آناتولی روی داد.

First Battle of İnönü
بخشی از جنگ یونان و ترکیه (۱۹۲۲–۱۹۱۹)
تاریخ۹–۱۱ ژانویه ۱۹۲۱
موقعیت
نتایج
  • تهاجم پادشاهی یونان متوقف شد.
  • هر دو طرف مجبور به عقب نشینی شدند.
  • ترکیه مدعی پیروزی شد.
طرف‌های درگیر
Grand National Assembly پادشاهی یونان پادشاهی یونان
Çerkes Ethem rebels
فرماندهان و رهبران
عصمت اینونو
Mehmet Arif Bey (11th Div.)
Mehmet Atıf Ateşdağlı (24th Div.)
Mehmet Nâzım Bey (4th Div.)
پادشاهی یونان Anastasios Papoulas
Çerkes Ethem
قوا
۶۰۰۰ سرباز پادشاهی یونان: ۱۸۰۰۰ سرباز
تلفات و خسارات
۹۵ کشته
۱۸۳ زخمی ، ۲۱۱ اسیر
پادشاهی یونان: ۵۱ کشته, ۱۳۰ زخمی