نبرد خلیج وگو، همچنین به عنوان نبرد راند نیز شناخته می‌شود، در ۲۳ اکتبر سال ۱۷۰۲ شروع شد.

نبرد بیگو
بخشی ازاسپانیا
نبرد بیگو اثر لودولف باکایزن

تاریخ
مکان ریا، بیگو، گالیسیا، اسپانیا
نتیجه پیروزی بزرگ متحدین
طرفهای درگیر
 انگلستان

 جمهوری هلند

 پادشاهی فرانسه

امپراتوری اسپانیا

فرماندهان
جورج روک

فیلیپس ون آلموند

فرانسیس لوئیس روسنته داتهوآرونو

مانوئل دالاسکو و تژادا

توان
۲۵ کشتی

ناوچه و کشتی آتش

۱۵ کشتی فرانسوی

۳کشتی گالئون اسپانیایی ناوچه، کشتی آتش و کشتی‌های حمل و نقل

تلفات
۸۰۰ کشته تمامی کشتی‌های سوزانده یا به غارت رفتند

۲۰۰۰کشته

پیش زمینه ویرایش

پیوستن فیلیپ پنجم از دودمان بوربون به تخت در سال ۱۷۰۰ در اسپانیا موجب مخالفت شدید شد. در امپراتوری اسپانیا، مقامات و استعمارگران در برابر تلاش‌های فرانسوی برای تجدید نظر در تجارت خود مقاومت کردند. معامله گران هلندی و انگلیس - هر چند رسماً غیرقانونی بودند - توسط اسپانیایی‌ها پذیرفته شدند. اولین اسکادران فرانسوی در آوریل سال ۱۷۰۱ تحت مارک دو کوتلون شناور بود، اما فرمانداران اسپانیا حتی اجازه ندادند که آذوقه ای بخرند و با دستهای خالی برگشتند.

منابع ویرایش