نبرد راونا (۴۷۶)

نبرد راونا (انگلیسی: Battle of Ravenna) نبرد راونا، در پایتخت امپراتوری روم غربی، بین هرولی‌ها به رهبری پادشاه خود اودوآکر و بقایای ارتش روم غربی در ایتالیای رومی در اوایل سپتامبر ۴۷۶ رخ داد و نشان دهنده یک رویداد اوج در سقوط امپراتوری روم غربی بود.

Battle of Ravenna (476)
بخشی از جنگ‌های ژرمنی و سقوط امپراتوری روم غربی

رومولوس آگوستولوس از تاج صرفنظر می‌کند. برگرفته از «تاریخ رم جوانان جوان»، ۱۸۸۰.
تاریخ۲–۴ سپتامبر ۴۷۶
موقعیت
نتایج

پیروزی ژرمن‌ها

طرف‌های درگیر
امپراتوری روم غربی

ژرمن‌ها

بخش هایی از ارتش روم غربی[۱]
فرماندهان و رهبران
Paulus  اودوآکر
قوا
نامشخص نامشخص
تلفات و خسارات
نامشخص نامشخص

منابع

ویرایش
  1. Bury, History, vol. 1 p. 406