نخست‌مارمولکان

سرده‌ای از پولک‌سوسمارشکلان

نخست‌مارمولکان(نام علمی: Eolacertilia) نام یک سرده از فرورده پولک‌سوسمارشکلان است.

نخست‌مارمولکان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: پولک‌سوسمارشکلان

منابع ویرایش