نزول نامتناهی

نزول نامتناهی روشی برای اثبات ریاضی است که بر مبنای اصل خوش‌ترتیبی و برهان خلف کار می‌کند. برای اینکه ثابت کنیم در نهایت اتفاق مورد نظر می‌افتد، کافی است ثابت کنیم هر بار تابعی به مقدار ثابتی کم می‌شود که کران‌دار است، پس در نهایت با تعداد متناهی گام به نتیجهٔ دلخواه می‌رسیم.

این روش به صورت حالت خاصی از اصل ناوردایی هم بیان شده است.[۱]

منابعویرایش

  1. انگل، آرتور (۱۳۸۵). استراتژی‌های حل مسئله. تهران: مبتکران. صص. ۹. شابک ۹۶۴-۳۹۵-۴۱۴-۵.