نشان رامفورد

نشان رامفورد (به انگلیسی: Rumford Medal) نشانی است که انجمن سلطنتی بریتانیا به طور متناوب و هر دو سال یک بار، به پژوهش‌گرانی در اروپا که به کشف‌های بزرگ در زمینۀ ویژگی‌های حرارتی و نوری مواد و موضوعات پیرامونی آن رسیده باشند اهدا می‌کند.
نخستین نشان رامفورد در سال ۱۸۰۰ اهدا شد و اهدای آن تا کنون ادامه دارد. کمیتۀ جوایز دانش‌های فیزیکی انجمن سلطنتی برندۀ این نشان را برمی‌گزیند.[۱]

بنجامین تامسون (کنت رامفورد) نخستین برندۀ نشان رامفورد و کسی که نام نشان رامفورد را از روی لقب گرفتند.


نشانویرایش

نشان رامفورد از جنس نقره است و بهای آن نزدیک به ۱۰۰۰ پوند بریتانیا است.[۱]

فهرست دریافت‌کنندگانویرایش

سال نام دانشمند ملیت
۱۸۰۰ بنجامین تامسون بریتانیایی
۱۸۰۲ اعطاء نشد
۱۸۰۴ جان لزلی بریتانیایی
۱۸۰۶ اعطاء نشد
۱۸۰۸ William Murdoch بریتانیایی
۱۸۱۰ اتین-لویی ملوس فرانسوی
۱۸۱۲ اعطاء نشد
۱۸۱۴ William Charles Wells بریتانیایی
۱۸۱۶ همفری دیوی بریتانیایی
۱۸۱۸ دیوید بروستر بریتانیایی
۱۸۲۰ اعطاء نشد
۱۸۲۲ اعطاء نشد
۱۸۲۴ اگوستن-ژان فرنل فرانسوی
۱۸۲۶ اعطاء نشد
۱۸۲۸ اعطاء نشد
۱۸۳۰ اعطاء نشد
۱۸۳۲ جان فردریک دانیل بریتانیایی
۱۸۳۴ ماچدونیو ملونی ایتالیایی
۱۸۳۶ اعطاء نشد
۱۸۳۸ جیمز دیوید فوربز بریتانیایی
۱۸۴۰ جین-بپتیست بایو فرانسوی
۱۸۴۲ هنری فاکس تالبوت بریتانیایی
۱۸۴۴ اعطاء نشد
۱۸۴۶ مایکل فارادی بریتانیایی
۱۸۴۸ آنری ویکتور رگنولت فرانسوی
۱۸۵۰ فرانسوا آراگو فرانسوی
۱۸۵۲ سر جرج گابریل استوکس، بارونت اول بریتانیایی
۱۸۵۴ Neil Arnott بریتانیایی
۱۸۵۶ لویی پاستور فرانسوی
۱۸۵۸ ژول ژامن فرانسوی
۱۸۶۰ جیمز کلرک ماکسول بریتانیایی
۱۸۶۲ گوستاو کیرشهف آلمانی
۱۸۶۴ جان تیندال بریتانیایی
۱۸۶۶ ایپولیت فیزو فرانسوی
۱۸۶۸ بالفور استیوارت بریتانیایی
۱۸۷۰ Alfred Des Cloizeaux فرانسوی
۱۸۷۲ آندرش یوناس انگستروم سوئدی
۱۸۷۴ نورمن لاکیر بریتانیایی
۱۸۷۵ John William Draper آمریکایی
۱۸۷۶ ماری آلفرد کورنو فرانسوی
۱۸۷۸ ژول ژانسن فرانسوی
۱۸۸۰ ویلیام هاگینز بریتانیایی
۱۸۸۲ ویلیام دوایولزلی ابنی بریتانیایی
۱۸۸۴ Tobias Robertus Thalen
۱۸۸۶ ساموئل پیرپونت لانگلی آمریکای
۱۸۸۸ Pietro Tacchini ایتالیایی
۱۸۹۰ هاینریش هرتز آلمانی
۱۸۹۲ Nils Christoffer Dunér
لویی پاستور
سوئدی و فرانسوی
۱۸۹۴ جیمز دیوئر بریتانیایی
۱۸۹۶ فیلیپ لنارت
ویلهلم رونتگن
آلمانی
۱۸۹۸ الیور جوزف لوج بریتانیایی

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Rumford Medal، انجمن سلطنتی.