نظریه تحلیلی اعداد

نظریه تحلیلی اعداد شاخه‌ای از نظریه اعداد است که از روش‌های آنالیز ریاضی برای حل مسائل اعداد صحیح بهره می‌برد. اینچنین گفته می‌شود که این نظریه با معرفی Dirichlet L-function به عنوان نخستین اثبات نظریه دیریکله در اعداد اول توسط یوهان پتر گوستاف لوژون دیریکله در سال ۱۸۳۷ آغاز شده است. این نظریه نتایج خوبی در اعداد اول (من جمله قضیه اعداد اول و تابع زتای ریمان) دارد.

تابع زتای ریمان ζ(s) در صفحه مختلط. رنگ نقطه s نشانگر مقدار ζ(s) است: رنگ‌های نزدیک به سیاه مقدارهای نزدیک به صفر را نشان می‌دهد، درحالیکه فام نشانگر مقدار آرگومان است.