نمادگرا

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا


سیستمی که از مفاهیم انتزاعی به صورت سمبل (نماد) در آن استفاده شده باشد، سیستمی نماد گرا یا نماد گرایی(Symbolism) شناخته می‌شود. برای نمونه دانش ریاضیات خود سیستمی است سمبل گرا که در آن از اعداد، عملگرها، توابع، پیکان‌ها و .. به صورت نمادی از واقعیات بیرون سود برده شده‌است.

هنرویرایش

  • نمادگرایی، a 19th-century movement rejecting Realism
  • نماد، something that represents, stands for or suggests an idea, belief, action, or entity

علومویرایش

جستارهای وابستهویرایش