نماد مارس

نماد مارس یا بهرام () اشاره دارد به:

نماد مارس

در علومویرایش

در اسطوره‌شناسیویرایش

در ستاره‌شناسیویرایش

سایر کاربردهاویرایش

کد یونیکد U+۲۶۴۲ به علامت ♂ اختصاص دارد.