نماز صبح یا نماز بامداد اولین نماز (بر اساس زمان به‌جاآوردن) از ۵ نماز روزانه مسلمانان است. این نماز دو رکعت است و حمد و سوره‌های آن، بلند قرائت می‌شود.

وقت نماز صبحویرایش

وقت به‌جاآوردن نماز صبح از هنگام فجر دوّم (فجر صادق) تا طلوع آفتاب است. فجر اوّل (فجر کاذب) و دوّم به زمانی گفته می‌شود که از طرف مشرق سفیده‌ای رو به بالا حرکت کرده (فجر اوّل) و در آسمان پهن شود (فجر دوّم).

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

حسین انصاریان، سیمای نماز، دارالعرفان