نماز صبح

اولین نماز واجب از نمازهای پنجگانه اسلام

نماز صبح یا نماز بامداد نخستین نماز (بر پایه زمان به‌جاآوردن) از ۵ نماز روزانه مسلمانان است. این نماز دو رکعت است در هر رکعت یک حمد و یک سوره به دلخواه که بیشتر سوره توحید باشد خوانده می‌شود.

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش

حسین انصاریان، سیمای نماز، دارالعرفان