نماز عشا

(تغییرمسیر از نماز عشاء)

نماز عشا یا نماز خفتن پنجمین نماز (بر اساس زمان به جا آوردن) از پنج نماز یومیه مسلمانان است. این نماز چهار رکعت است که در آن حمد و سوره‌های دو رکعت اول به صدای بلند خوانده می‌شود. در هنگام سفر به اجماع مذاهب، جایز است که مسلمان نماز چهار رکعتی عشاء را به دو رکعت کوتاه کند.

وقت نماز عشاء

بیشتر مسلمانان جهان که متشکل از اهل سنت هستند بر طبق احادیثی پیامبر اسلام در کتب ستة نماز عشا را در هنگام ناپدید شدن کامل غروب و چیرگی کامل سیاهی شب (چیزی حدود ۱ ساعت و ربع بعد از غروب و نماز مغرب) اما وقت به جا آوردن نماز عشاء از نظر شیعیان، بعد از به جا آوردن نماز مغرب تا نیمه شب است ولو با فاصله چندثانیه پس از نمازمغرب هم که باشد و اکثر شیعیان به همین روش عمل می‌کنند یعنی بلافاصله نماز عشا را پس از نماز مغرب بجای می‌آورند. در کتب تاریخی منظور از نماز خفتن همان نماز عشاءاست.[نیازمند منبع] در حلیه المتقین جهت فرزند دار شدن، شب جمعه بعد از نماز خفتن سفارش شده‌است.