نماز عصر یا نماز وسطی یا نماز دیگر پنجمین نماز از نمازهای پنجگانه‌ای است که بر مسلمانان فرض یا واجب است.[۱]

اهل سنت نماز را طبق روایات کتاب‌های صحیح ستة در هنگام زیادت سایه هر جسم به اندازه دو برابر آن جسم و به عبارت دیگر چیزی حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت پس از نماز پیشین یا نماز ظهر میخوانند اما شیعیان نماز عصر را معمولاً بلافاصله پس از نماز ظهر میخوانند.

نماز عصر به صورت سری یا آهسته خوانده میشود یعنی قرائت در این نماز به صورت آهسته است.

در قرآن کریم از این نماز با نام نماز وسطی یاد شده‌است.[۲][نیازمند منبع]

هم چنین صد و سومین سوره قرآن به نام عصر است.

درباره این نمازویرایش

این نماز چهار رکعت است که به صورت سری و آهسته خوانده می شود.

در سفر این نماز شکسته خوانده میشود و به 2 رکعت کوتاه می شود.

مکتب های فکری جعفری و زیدیویرایش

طبق مکتب فکری جعفری و زیدی وقتی که نماز عصر باید خوانده شود به صورت زیر است:

 • اول وقت نماز عصر: هنگامی که نماز ظهر خوانده شود.
 • آخر وقت نماز عصر: ابتدای غروب خورشید

با این حال خواندن نماز در اول وقت آن بسیار مهم است. در نامه 52 نهج البلاغه حضرت علی به فرمانداران خود در شهر مختلف نامه ای مینویسد و اوقات نماز های پنجگانه را به این صورت توضیح میدهد:

"پس از ياد خدا و درود نماز ظهر را با مردم وقتى بخوانيد كه آفتاب به طرف مغرب رفته، سايه آن به اندازه ديوار آغل بز گسترده شود، و نماز عصر را با مردم هنگامى بخوانيد كه خورشيد سفيد است و جلوه دارد و پاره اى از روز مانده كه تا غروب مى توان دو فرسخ راه را پيمود. و نماز مغرب را با مردم زمانى بخوانيد كه روزه دار افطار، و حاجى از عرفات به سوى منى كوچ مى كند. و نماز عشاء را با مردم وقتى بخوانيد كه شفق پنهان، و يك سوّم از شب بگذرد، و نماز صبح را با مردم هنگامى بخوانيد كه شخص چهره همراه خويش را بشناسد، و نماز جماعت را در حد ناتوان آنان بگزاريد، و فتنه گر مباشيد."[۳]

مکتب های فکری حنفی، شافعی، مالکی و حنبلیویرایش

در این مذاهب نماز عصر باید در این اوقات خوانده شود:

 • اول وقت عصر: در مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی اول وقت عصر زمانی است که طول سایه ی هر شی ای برابر است با طول خود آن شی بعلاوه طول سایه آن شی در وقت ظهر. و در مذهب حنفی اول وقت عصر زمانی است که طول سایه هر شی ای برابر است با دوبرابر طول خود آن شی بعلاوه طول سایه آن شی در وقت ظهر.
 • آخروقت عصر: هنگامی که خورشید زیر افق غروب کند با این حال در مذاهب نهی شده است که بدون عذر در خواندن این نماز به اندازه ای تاخیر شود که خورشید شروع به غروب کند و رنگ آن به قرمز و نارنجی مایل شود. و باید در اول وقت ادا شود.

در حدیث صحیح مسلم و بخاری ابو موسی نقل میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: "کسی که نماز البردین(نماز صبح و عصر) را بخواند وارد بهشت می شود."[۴][۵]

در حدیث دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم میفرمایند: "کسی که نماز عصر او قضا شود گویا خانواده و مال خود را از دست داده است"[۶][۷]

پانویسویرایش

 1. ایام اسلامی از غروب افتاب آغاز میشود و دراین صورت نماز عصر نماز پنجم مسلمانان است و اگر از نمیه شب حساب شود نماز سوم مسلمانان است.
 2. قرآن ۲:۲۳۸ سوره بقره آیه 238
 3. نامه 52 نهج البلاغه با ترجمه دشتی
 4. صحیح بخاری ج 1 ص 119 حدیث شماره 574
 5. صحیح مسلم ج 1 ص 440 حدیث شماره 215
 6. صحیح مسلم ج1 ص 435 حدیث شماره 200
 7. صحیح بخاری ج 4 ص 199 حدیث شماره 3602