باز کردن منو اصلی

نماز عصر یا نماز وسطی یا نماز دیگر سومین نماز از نمازهای پنجگانه‌ای است که بر مسلمانان فرض یا واجب است. اهل سنت نماز را طبق روایات کتاب‌های صحیح ستة در هنگام زیادت سایه هر جسم به اندازه دو برابر آن جسم و به عبارت دیگر چیزی حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت پس از نماز پیشین یا نماز ظهر میخوانند اما شیعیان نماز عصر را معمولاً بلافاصله پس از نماز ظهر میخوانند. نماز دیگر چهار رکعت است و قرائت حمد و سوره‌های آن آهسته است. در هنگام مسافرت، بنا به برخی مذاهب، می‌توان آن را کوتاه و در دو رکعت خواند. در قرآن کریم از این نماز با نام نماز وسطی یاد شده‌است.[۱][نیازمند منبع]

پانویسویرایش

  1. قرآن ۲:۲۳۸