نمایش در چین

نمایش در چین کتابی است از بهرام بیضائی که به انضمام نمایشنامه‌های لی کویی، گردباد سیاه و مهر تقلبی و دایره‌ی گچی به ترجمهٔ فارسی داریوش آشوری در سال ۱۳۴۸ نوشته و سال بعد منتشر شد.

نمایش در چین
نویسنده(ها)بهرام بیضائی
برگرداننده(ها)داریوش آشوری
کشورتهران
زبانفارسی
موضوع(ها)نمایش چینی
ناشرانتشارات امیر کبیر
تاریخ نشر
۱۳۴۹

منابع

  • شعاعی، حمید. نمایشنامه و فیلم‌نامه در ایران. تهران: ۲۵۳۵.
  • قلی‌پور، فرشید. جستاری در پژوهشهای بهرام بیضایی. قزوین: ۱۳۹۷. انتشارات سایه‌گستر.
  • تقیان، لاله. کتابشناسی تئاتر. تهران:۱۳۷۰
  • جعفری‌نژاد، شهرام. بهرام بیضائی. تهران: ۱۳۷۹. نشر قصه.

پیوند به بیرون