نمره، حرف یا عددی است که در آموزشگاه‌ها یا دانشگاه‌ها پس از پرسیدن درس یا انجام امتحانی با آن کمیت، دانشِ دانش‌آموزان یا دانشجویان را می‌سنجند.[۱]

پیرامون واژهویرایش

نمره واژه‌ای فرانسویست[۲] (به فرانسوی: Nombre) که در فارسی نیز به عنوان وامواژه به کار می‌رود. در پارسی سره، واژهٔ «ارزه» به کار می‌رود. در انگلیسی grade یا mark به کار می‌رود.

سامانهٔ نمره در کشورهای جهانویرایش

ایرانویرایش

نمرات نوشته شده در کارنامه در ایران از ۲۰ نمره حساب می‌شود. یعنی بالاترین نمرهٔ ممکن ۲۰ و کم‌ترین نمرهٔ ممکن ۰ می‌باشد. شرط قبولی در ایران نمرهٔ ۱۰ می‌باشد. در مقطع کارشناسی ارشد شرط قبولی کسب نمره ١٢ است. در رشته‌هایی که اکثر کار دانشجو با کارهای کیفی نظیر هنر و معماری و... است، نمرات نیز به صورت کیفی خواهد بود. نمرات در دانشگاه‌های مختلف نظیر دانشگاه شهید بهشتی (ره) به صورت زیر است: A++=20 A=18 B=16 و...

آمریکاویرایش

در آمریکا برای نشان دادن بازده یک دانش‌آموز یا دانشجو یا حروف به کار می‌روند (مانند E ،D ،C ،B ،A که A بهترین نمره و E نشانهٔ افتادن می‌باشد) یا با نمرات نشان داده می‌شود (به این صورت که A=90-۱۰۰ ،B=80-۸۹ ،C=70-۷۹ ،D=60-۶۹ ،E=0-۵۹ ).

معدل تحصیلی در آمریکا (Grade Point Average یا GPA) شیوه‌ای است برای ارزش یابی تحصیلی در مدارس و دانشگاه‌های ایالات متحده. می‌توان GPA را معادل انگلیسی معدل دانست با این تفاوت که دامنه GPA میان ۰ و ۴ است.

محاسبه GPA در دانشگاه‌ها به این صورت است که در پایان ترم تحصیلی نمره‌ای که در هر کلاس به دست آمده را در مقیاس حروف قرار می‌دهند و سپس حروف را در مقیاس ۰ تا ۴ قرار می‌دهند:

۴ = A= ۱۰۰ - ۹۵

A-= ۹۴ - ۹۰ = ۳.۷

B+= ۸۹ - ۸۶ = ۳.۳

B= ۸۵ - ۸۳ = ۳

B-=۸۲ - ۸۰ = ۲.۷

C+= ۷۹ - ۷۶ = ۲.۳

C= ۷۵ - ۷۳ = ۲

C-=۷۲ - ۷۰ = ۱.۷

D+= ۶۹ - ۶۶ = ۱.۳

D= ۶۵ - ۶۳ = ۱

D-= ۶۳ - ۶۰ = ۰.۷

F = ۵۹ - ۰ = ۰

سپس تعداد واحد هر درس در نمره به دست آمده (بین ۰ تا ۴ ) ضرب می‌شود؛ اعداد به دست آمده از این طریق با هم جمع می‌شوند و بر تعداد کل واحدها تقسیم می‌شوند که عدد حاصل GPA است.

مثالویرایش

اگر در درسی ۳ واحدی B+ بگیریم و در درسی ۴ واحدی C؛ خواهیم داشت:

(۳*۳.۳) + (۴*۲) = ۱۷.۹

(۱۷.۹) / (۳+۴) = ۲.۵۵

GPA = ۲.۵۵

کاناداویرایش

در کانادا نیز یا حروف به کار می‌روند (مانند D ،C ،B ،A که A بهترین نمره و D نشانهٔ افتادن می‌باشد) یا با نمرات نشان داده می‌شود (به این صورت که A=80-100, B=70-79, C=69-51, D/Fail= 50-0 ).

پانویسویرایش

  1. فرهنگ واژهٔ دهخدا
  2. فرهنگ واژهٔ معین

منابعویرایش

  • آیین نامهٔ وزارت آموزش و پرورش ایران